#สาทร >> ตั้ง “ศูนย์โควิด” รายงานยอดผู้ติดเชื้อ 24 ชั่วโมง


>> 26 มี.ค. 63 นายนภพล มนต์มนัสสิทธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตสาทร พร้อมทีมงานฝ่ายปกครองและฝ่ายโยธา จัดเตรียมห้องศูนย์ปฏิบัติการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เขตสาทร บริเวณชั้น 1 สำนักงานเขตสาทร โดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งคอมพิวเตอร์รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ “โควิด-19” แสดงข้อมูลสถิติของการแพร่ระบาดทั่วโลกและของประเทศไทยตลอด 24 ชั่วโมง
#prสาทร
#โควิด19
#COVID19
#ศูนย์โควิด_สาทร