เขตพระโขนง ร่วมปฏิบัติการต้านเชื้อโควิด -​19🦠 @ สวนลุมพินี🏕️🌷🌻


>>> วันนี้ (26 มี.ค.63)​ ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานปล่อยแถว "กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)🦠 พร้อมร่วมล้างทำความสะอาดพื้น🧹🚿 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ🧴และเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์การออกกำลังกายต่างๆ ภายในสวนลุมพินี เขตปทุมวัน

>>> ในการนี้ สำนักงานเขตพระโขนง นำโดย นางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระโขนง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพระโขนง พร้อมด้วยนายวสันต์ ดิษฐสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทำความสะอาด🧹🚿🧴ตามจุดที่ได้รับมอบหมาย

>>> ทั้งนี้ก่อนเริ่มงาน เจ้าบ้านเขตปทุมวัน มีการตรวจคัดกรอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยการตรวจวัดอณุณหภูมิ🌡️ร่างกาย และล้างมือ🤲🧼ด้วยแอลกอฮอล์เจล ทั้งนี้เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ร่วมงานค่ะ👏👏