"😅เหนื่อยเหมือนกัน..แต่ทุกวันพวกเราก็ทำเต็มที่😁🌺รักษาพระโขนง🌺"


#รักษาพระโขนง

#พระโขนงดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดขยะและเศษวัสดุอื่นๆ

วันที่ 26 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตพระโขนง โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด ถากถางหญ้า กำจัดวัชพืช เก็บกวาดขยะ และเศษวัสดุอื่นๆ บริเวณซอยพึ่งมี 11 แยก 5 และ 7 ให้สะอาด เรียบร้อย ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร