หยุดเชื้อเพื่อชาติ🇹🇭🇹🇭🧴🧴🧼🧼 #บางกะปิแจกแอลกอฮอล์ฟรี🦠🦠


>>หยุดเชื้อเพื่อชาติ🇹🇭🇹🇭🧴🧴🧼🧼
#บางกะปิแจกแอลกอฮอล์ฟรี🦠🦠

วันนี้(26 มี.ค.63) นายสุนิติ บุณยมหาศาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตบางกะปิ นางแสงเพ็ญ วิวัฒน์พนชาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความห่วงใย มอบหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ภายเขตบางกะปิ เพื่อแจกจ่ายแอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชน เพื่อป้องกันและช่วยบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
#บางกะปิยิ้มสู้โควิด-19