ป้อมปราบฯ​ สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พลับพลาไชย2และแจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมดำเนินการ #ตามประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 16 พ.ค.63) #ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด​ COVID-19


(19 พ.ค.63) นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พลับพลาไชย 2​ และเจ้าหน้าที่ทหาร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจติดตามการปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 9 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563)

โดยให้ผู้ประกอบการและประชาชนดำเนินการตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดำเนินการตรวจแนะนำผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารภายในห้างสรรพสินค้าไอแอมไชน่า จำนวน 16 ราย ผลการตรวจไม่พบผู้กระทำความผิดและได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)