ป้อมปราบฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบมาตรการป้องกันโรคตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด


(20 พ.ค. 63) สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจและฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร ตรวจความเรียบร้อยในการเปิดให้บริการสถานประกอบการ บริเวณถนนเสือป่าและถนนศรีธรรมาธิราช ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19