ป้อมปราบฯ ดูแลความเรียบร้อยจุดแจกอาหารวัดสุนทร​ธรรม​ทาน​


(21 พ.ค.63) นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง ดูแลความเรียบร้อย ประชาสัมพันธ์ จัดระเบียบ และอำนวยความสะดวก โดยให้มีการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม มีเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ณ จุดบริจาคสิ่งของและอาหาร บริเวณวัดสุนทรธรรมทาน

ขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่าน ที่นำสิ่งของและอาหารมาช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาดอยู่นี้ อย่างไรก็ตาม ก่อนนำสิ่งของมาบริจาค ขอความร่วมมือแจ้งสำนักงานเขตป้อมปราฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน เพื่อเขตฯ จะได้บริหารจัดการพื้นที่และการแจกอาหารในแต่ละวัน ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ทั้งผูให้และผู้รับ

สอบถาม โทร. 0 2281 3965, 0 2282 4196 หรือ 0 2282 8659