ห้วยขวางตั้งชั้นปันสุข 🤍


#ห้วยขวางตั้งชั้นปันสุข 🤍
วันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 63 เวลา 09.00 น.
นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง พร้อมคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดตั้งชั้นปันสุข สำหรับใส่สิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง ขนม หน้ากากอนามัย และเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือแบ่งปันแก่ผู้ยากไร้และขาดแคลน บรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยสำนักงานเขตห้วยขวาง ได้ตั้งชั้นปันสุข บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเขต ซึ่งผู้ยากไร้และขาดแคลนสามารถหยิบสิ่งของและอาหารต่าง ๆ จากชั้นปันสุข ได้ตามความจำเป็น ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ของทุกวัน พร้อมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาสามารถนำสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ มาเติมบนชั้นปันสุข เพื่อแบ่งปันสิ่งดี ๆ และส่งต่ออาหารให้กับผู้ที่ยังขาดแคลน ได้อิ่มท้อง เป็นการแสดงน้ำใจให้กับผู้อื่นต่อไป