#เขตบางบอน #บางบอนบ้านเรา #มาตรการผ่อนปรน #โควิด19 #เทศกิจจริงจังจริงใจรับใช้ประชาชน #ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์สาขาบางบอน


วันที่ 17 พ.ค. 2563 เวลา 09.30 น. นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน มอบหมายให้ นางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอน และนายสุชาติ รักชื่อ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทหาร ดำเนินการตรวจห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ รวมทั้งดูเเลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการผ่อนปรนให้มีการเปิดห้างสรรพสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์สาขาบางบอน

ในการนี้ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์สาขาบางบอนได้มีการประกาศประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการในการรักษาระยะห่างทางสังคมให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า พนักงาน และประชาชนทราบเป็นระยะ รวมทั้งได้จัดให้มีอ่างล้างมือ การตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนการเข้าสู่ภายในบริเวณห้างฯ ตลอดเวลาเปิดทำการด้วย