🔴👮‍♂️🦠 เทศกิจสามวา ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก จัดระเบียบและบริการประชาชน รถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์ เขตวัฒนา 🚄✨


🔴👮‍♂️🦠 เทศกิจสามวา ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก จัดระเบียบและบริการประชาชน รถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์ เขตวัฒนา 🚄✨

📌🌈🚄 วันนี้ (ศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563) ตั้งแต่เวลา 06.00 - 09.00 น. นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยนายประวีร์ หนูนาค หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ดูแลความเรียบร้อยและจัดระเบียบประชาชนที่เข้าใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

⛔🚧😷 การดูแลความเรียบร้อยและจัดระเบียบประชาชนที่เข้าใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยกรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ กรุงเทพมหานคร 25 สำนักงานเขต หมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ผลัด คือ ผลัดที่ 1 ระหว่างเวลา 06.00 - 09.00 น. และผลัดที่ 2 ระหว่างเวลา 16.00 - 20.00 น.

‼📣👮‍♂️ สำหรับเจ้าหน้าที่เทศกิจ เขตคลองสามวา จำนวน 6 นาย จะปฏิบัติหน้าที่ ผลัดที่ 1 ระหว่างเวลา 06.00 - 09.00 น. ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยบังคับใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  อาทิ การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย การวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานี มีเจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือ การจำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการ

🟢🔴🟡 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ