บางเขนตรวจสอบมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด19 สวนกีฬารามอินทรา 5


 บางเขนตรวจสอบมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด19 สวนกีฬารามอินทรา 5 

      สำนักงานเขตบางเขน โดย นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วยฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสวนสาธารณะ ภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) และตามประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่8) ณ สวนกีฬารามอินทรา 5 ภายหลังจากที่มีมาตรการผ่อนปรน จึงทำให้มีผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะเป็นจำนวนมาก 
     ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขตบางเขน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ได้เน้นย้ำผู้ดูแลสวนสาธารณะ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำให้มีมาตรการเข้มงวด ในการมีจุดคัดกรองประชาชนที่เข้าใช้บริการ มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) 1-2 เมตร ผู้มาใช้บริการและผู้ให้บริการ ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และสวมใส่ Face Shield ตลอดเวลา มีอ่างล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บริการแก่ประชาชนอย่างสะดวกและเพียงพอ การหมั่นเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณจุดสัมผัสร่วมต่างๆ ภายในสถานที่ทุกๆ 1-2 ชั่วโมง