เช้านี้ ที่ รร.กทม.เขตบางคอแหลม


วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลมลงพื้นที่ตรวจติดตาม ตามมาตรการป้องกันcovid19 และร่วมกิจกรรมของโรงเรียนดังนี้

1. เคารพธงชาติ

2. สวดมนต์

3. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

4. มาร์ชกรุงเทพมหานคร

5. เพลงโรงเรียน

พร้อมตรวจสุขลักษณะ และคุณภาพอาหาร และสภาพแวดล้อมความปลอดภัย ด้านกายภาพต่างๆ ณ โรงเรียนวัดราชสิงขร ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง #Now #movingforward