เขตบางคอแหลมจัดเก็บขยะรีไซเคิล


วันที่ 16 กันยายน 2563 นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม มอบหมายให้นายสุพจน์ กุหลาบเหลือง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ชุดรีไซเคิลเข้าจัดเก็บขยะรีไซเคิล ณ หมู่บ้านESTA HOME