เขตบางคอแหลมเก็บกล่องนมตามโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร


วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00น. นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลมมอบหมายให้นายสุพจน์ กุหลาบเหลือง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการรีไซเคิลเข้าจัดเก็บกล่องนมตามโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางคอแหลม เพื่อลดปริมาณขยะและนำกลับมาใช้ประโยชน์