#เขตราชเทวี ,ทุ่มเทเเรงกายแรงใจ...เต็มที่แก้ไขท่ออุดตัน


#เขตราชเทวี ทุ่มเทเเรงกายแรงใจ...เต็มที่แก้ไขท่ออุดตัน

วันที่ 16 กันยายน 2563

หน่วย BEST ฝ่ายโยธา ดำเนินการแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน เพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชน บริเวณซอยหมอเหล็ง