🌲เรื่องความสะอาด ไว้ใจเรา ... นางฟ้าคลองสามวา พัฒนาบึงแบนตาโพ Best Service 2563


🌲เรื่องความสะอาด ไว้ใจเรา ... นางฟ้าคลองสามวา พัฒนาบึงแบนตาโพ Best Service 2563 

📌 วันนี้ (พุธที่ 16 กันยายน 2563) ช่วงบ่ายที่ผ่านมา นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ นำโดยนางประภัสสร จำนงบุตร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ลงพื้นที่ดำเนินการพัฒนา ดูแลความสะอาด กำจัดวัชพืช ณ  บึงแบนตาโพ ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง ซอย 14 (บริเวณตลาดกีบหมู) เขตคลองสามวา

ทั้งนี้ เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มเติม ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ ใจกลางคลองสามวา ตามโครงการ Best Service 2563 กรุงเทพมหานคร 

🔴 โครงการบึงแบนตาโพ Slow Life & Happy People เพื่อชุมชน คนคลองสามวา Best Service 2563
 #BKKbestservice2563 #บึงแบนตาโพคลองสามวา 🤟