🌲พัฒนาเพิ่มเติม ... บึงแบนตาโพ “ Slow Life & Happy People ✨ Best Service 2563 #ดูแลอย่างต่อเนื่อง


🌲พัฒนาเพิ่มเติม ... บึงแบนตาโพ “ Slow Life & Happy People  ✨ Best Service 2563 #ดูแลอย่างต่อเนื่อง

📌 วันนี้ (พุธที่ 16 กันยายน 2563) นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา นำโดยนายสายัณห์ กุศลพันธ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ดำเนินการพัฒนาบึงแบนตาโพ ในส่วนของการต่อเติมสะพานไม้ (ท่าน้ำ) ณ  บึงแบนตาโพ ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง ซอย 14 (บริเวณตลาดกีบหมู) เขตคลองสามวา

ทั้งนี้ เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มเติม กอปรกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในบริเวณบึง ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ ใจกลางคลองสามวา ตามโครงการ Best Service 2563 กรุงเทพมหานคร 


🔴 โครงการบึงแบนตาโพ Slow Life & Happy People เพื่อชุมชน คนคลองสามวา Best Service 2563 
 #BKKbestservice2563 #บึงแบนตาโพคลองสามวา 🤟