⛔🛵👮‍♂️เทศกิจคลองสามวา คุมเข้ม กวดขันผู้กระทำผิดกรณีการจอดรถหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า #ขอความร่วมมือไม่ขับหรือจอดบนทางเท้า #ทางเท้ามีไว้ให้คนเดิน


⛔🛵👮‍♂️เทศกิจคลองสามวา คุมเข้ม กวดขันผู้กระทำผิดกรณีการจอดรถหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า  #ขอความร่วมมือไม่ขับหรือจอดบนทางเท้า #ทางเท้ามีไว้ให้คนเดิน

📌 วันนี้ (พุธที่ 16 กันยายน 2563) นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ นำโดยนายประวีร์ หนูนาค หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่กวดขันและประชาสัมพันธ์ ผู้กระทำผิดกรณีการจอดรถหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ในพื้นที่อื่นๆ ในเขตคลองสามวา

📜 ทั้งนี้ ได้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ในเรื่องการฝ่าฝืน ขับขี่  หรือจอดรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ บนทางเท้า เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน กรณีฝ่าฝืนต้องโดนจับและปรับ ซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 17

🟢 เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าในการเดินทางสัญจร และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง