สวนหลวง  ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างยั่งยืน (บนส.15)


วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. 
พล.ต.อ.วัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด "การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างยั่งยืน" New Normal Sustainable Bangkok Tourism Promotion การแสดงผลงานทางวิชาการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 15 เช่น การแสดงผลงาน การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนชุมชนมอญบางกระดี่ ท่องเที่ยววิถีถิ่นไทยคลองบ้านไทรคลองบางระมาด การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีใหม่ชุมชนแพร่งภูธร ชมรมผู้เลี้ยงแพะแกะมีนบุรีคลอง 3 และสืบสานจิตวิญญาณรักษาประเพณีต่อยอดวิถีถิ่นชุมชนวัดจำปา โดยมี นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายไทภัทร ธนสมบัติกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานดังกล่าว

นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดพร้อมรับฟังการนำเสนอผลงานฯ และชมนิทรรศการการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างยั่งยืน ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ซึ่งสำนักงานเขตสวนหลวงมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 15 (บนส.15) คือ นางสุภมาส เลขาจารกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสวนหลวง