รองผู้ว่าฯ ศักดิ์ชัย พร้อมด้วยสำนักการโยธา กทม. ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสภาพปัญหาของสะพานข้ามคลองเปรมประชากร (สะพานสูงบางซื่อ)


รองผู้ว่าฯ ศักดิ์ชัย พร้อมด้วยสำนักการโยธา​ กทม.​ ลงพื้นที่สำรวจและประเมินสภาพปัญหาของสะพานข้ามคลองเปรมประชากร (สะพานสูงบางซื่อ) ก่อนเริ่มดำเนินการซ่อมแซมถาวรภายในเดือนตุลาคม นี้

(17 ก.ย. 63) เวลา 11.00 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจสภาพสะพานข้ามคลองเปรมประชากร (สะพานสูงบางซื่อ) ถนนเตชะวณิช เขตบางซื่อ เพื่อประเมินสภาพปัญหาและชี้แนะแนวทางในการซ่อมบำรุงสะพานดังกล่าว โดยมีนายประสิทธิ์ อินทโฉม ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมทาง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา ร่วมลงพื้นที่

     สำหรับสาเหตุความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากสะพานข้ามคลองเปรมประชากร (สะพานสูงบางซื่อ) ได้ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานและผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี จึงเป็นสาเหตุทำให้สะพานเกิดความชำรุดเสียหายและทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงอยู่เรื่อย ๆ ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตลอดมา รวมไปถึงได้ดำเนินการเสนอขอจัดสรรงบประมาณไปแล้วเมื่อช่วงต้นปี 2562 เพื่อนำมาใช้ดำเนินการซ่อมแซมสะพาน แต่เกิดปัญหาอุปสรรคระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีผู้เสนอราคายื่นอุทธรณ์จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการดังกล่าว แต่ปัจจุบันสำนักการโยธา ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ จนได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วโดยจะเริ่มดำเนินการลงนามสัญญาภายในเดือนกันยายน 2563 และคาดว่าจะสามารถเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานดังกล่าวเป็นการถาวรได้ภายในเดือนตุลาคม นี้


-----------(ภัทรปภา...สนย.รายงาน)