#มีนบุรี #ลุยพ่นหมอกควัน #ป้องกันไข้เลือดออก #ชิคุนกุนยา @ถนนบึงขวาง และถนนรามคำแหง


#มีนบุรี #ลุยพ่นหมอกควัน #ป้องกันไข้เลือดออก #ชิคุนกุนยา @ถนนบึงขวาง และถนนรามคำแหง

>> วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา และโรคอื่นๆ ที่มียุงเป็นพาหะ บริเวณถนนบึงขวาง และถนนรามคำแหง เขตมีนบุรี

>> ทั้งนี้ สำนักงานเขตมีนบุรี มีแผนลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี สถานศึกษาในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และกรรมการชุมชนแต่ละแห่ง โดยเฉพาะหากพบผู้ป่วยจะเร่งเข้าพื้นที่ในทันที เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตมีนบุรีให้มากที่สุด

>> หากประชาชนพบผู้ป่วย หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตมีนบุรี โทร. 02 914 5834 และศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี โทร.02 540 7154

ภาพ : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี