#ลงพื้นที่ทวีวัฒนา


(16 ก.ย.63) เวลา 09.00น. ผู้บริหารเขตทวีวัฒนา ลงพื้นที่ถนนทวีวัฒนา(ฝั่งใต้) ,ซอยทวีวัฒนา 9,ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต - สิ้นสุดซอยกระทุ่มล้ม 18 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา-สิ้นสุดถนนอุทยาน เพื่อดูแลความเรียบร้อยจากการปรับปรุงภูมิทัศน์ และร่วมตรวจสอบและหารือแนวทางการแก้ปัญหาในพื้นที่ การจัดระเบียบด้านต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#ลงพื้นที่ทวีวัฒนา