🎉🏆ทวีวัฒนา รับรางวัลชนะเลิศลานกีฬาชุมชนดีเด่นกรุงเทพมหานครประจำปี 2563


(17 ก.ย.63) สำนักงานเขตทวีวัฒนา รับรางวัลชนะเลิศพร้อมโล่เกียรติยศ จากการประกวดลานกีฬาดีเด่น ประเภทลานกีฬาชุมชน ระดับกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 (ลานกีฬาหมู่บ้านพระปิ่น 2 บรมราชชนนี 70) รางวัลดังกล่าวเพื่อยกย่องยอดนักพัฒนาลานกีฬาและอาสาสมัครลานกีฬาเป็นบุคคลตัวอย่างช่วยดูแลลานกีฬาให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกีฬาชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกกำลังและเล่นกีฬาได้ทุกที่ ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับสำนักงานเขตและบุคลากรที่ทำคุณงามความดีในการส่งเสริมและพัฒนาลานกีฬากรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)