#มีนบุรี #ซ่อมแซมบาทวิถี #ตรวจสอบป้ายจราจร#เพื่อความปลอดภัย @ถนนราษฎร์อุทิศ


#มีนบุรี #ซ่อมแซมบาทวิถี #ตรวจสอบป้ายจราจร#เพื่อความปลอดภัย @ถนนราษฎร์อุทิศ

>>วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายหัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่หน่วยเบสท์ ฝ่ายโยธา ดำเนินการซ่อมแซมบาทวิถีบริเวณถนนราษฎร์อุทิศ เขตมีนบุรี ที่ชำรุด เสียหาย และตรวจสอบความเรียบร้อยของป้ายจราจร เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจรในพื้นที่

>> ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ได้จัดเจ้าหน้าที่สำรวจตรวจสอบดูแลทางเท้าถนน สะพานและพื้นที่สาธารณะทั่วพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัยอยู่เสมอ

>>เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแบบบูรณาการได้อย่างทันท่วงที โดยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไข อย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย และความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เขตมีนบุรี ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

#งานประจำ ทำเสมอ

ภาพ : ฝ่ายโยธา / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี