ตรวจสอบบริเวณถนนสุขาภิบาลบางระมาด


(18 ก.ย. 63) ผู้บริหารเขตทวีวัฒนา ลงพื้นที่บริเวณถนนสุขาภิบาลบางระมาด เขตทวีวัฒนา เพื่อตรวจสอบและแก้ปัญหาการจราจร ให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้สัญจรกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น