เขตคลองเตยออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง


(18 ก.ย. 63) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 41 คลองเตย ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงในพื้นที่เขตคลองเตย เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ ณ วัดคลองเตยนอก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย