ตลิ่งชันตรวจเยี่ยมโครงการ School care และตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลาวันนี้ (16 ตุลาคม 2563) เวลา 07.30 น. ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี จีรวุฒิ โรยสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจโครงการ School care และตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา ได้พบและหารือการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ร่วมกับประธานกรรมการสถานศึกษา และให้โอวาทนักเรียนหน้าเสาธง