#มีนบุรี #ดูแลและใส่ใจ #ห่วงใย #ความปลอดภัยของประชาชน #งานเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ @ซอยรามอินทรา 82


#มีนบุรี #ดูแลและใส่ใจ #ห่วงใย #ความปลอดภัยของประชาชน #งานเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ @ซอยรามอินทรา 82

>>วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำซอยรามอินทรา 82 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี เพื่อเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน ช่วยทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น และเพื่อความปลอดภัยของคนในพื้นที่ ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

>>ทั้งนี้ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ได้จัดเจ้าหน้าที่สำรวจ ตรวจสอบฝาบ่อพักท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยของประชาชน หากพบเห็นฝาท่อระบายน้ำชำรุด จะรีบดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง หรือหากพบฝาท่อชำรุด สูญหาย ทางสำนักงานเขตจะรีบดำเนินการแก้ไขให้อย่างเร่งด่วน

>>เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแบบบูรณาการได้อย่างทันท่วงที โดยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยแก่คนในพื้นที่มีนบุรี ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ : ฝ่ายโยธา / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี