#มีนบุรี เฝ้าระวังคุณภาพอาหารช่วง #เทศกาลกินเจ @มูลนิธิจิตอาสาอี้เมี่ยว และมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร


#มีนบุรี เฝ้าระวังคุณภาพอาหารช่วง #เทศกาลกินเจ @มูลนิธิจิตอาสาอี้เมี่ยว และมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร

>> วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายนางสาวจตุพร โอฬาระวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นำเจ้าหน้าที่ ลงตรวจสอบคุณภาพอาหารเจ บริเวณมูลนิธิจิตอาสาอี้เมี่ยว ถนนรามคำแหง และมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร ถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี โดยสุ่มเก็บตัวอย่างทดสอบ พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์แนะนำด้านอาหารปลอดภัย และขอความร่วมมืองดใช้น้ำมันทอดซ้ำ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้สินค้าที่มีคุณภาพปลอดสารเคมี

>> ด้วยในวันที่ 17-25 ตุลาคม 2563  เป็นช่วงเทศกาลกินเจ ประชาชนจะมีการบริโภคผักและผลไม้มากขึ้น สำนักงานเขตมีนบุรี โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ได้จัดแผนลงตรวจสอบตลาดในช่วงเวลาดังกล่าว โดยดำเนินการสุ่มตรวจและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารสด อาหารแห้ง อาหารแปรรูปที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร พร้อมตรวจสอบหายาฆ่าแมลงตกค้างในผักและผลไม้ที่นิยมในเทศกาลกินเจ เช่น ผักกาดหอม ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง แตงกวา ถั่วฝักยาว และตรวจสอบหาสารเคมีปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สารบอแรกซ์ ที่มักพบในลูกชิ้นเจ สารฟอกขาว ที่มักพบในเห็ดหูหนูขาว เยื่อไผ่ ดอกไม้จีน ถั่วงอก รวมถึงตรวจหาปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันสำหรับทอดอาหารเจ รวมทั้งตรวจสุขอนามัยและความสะอาดของภาชนะและมือของผู้สัมผัสอาหาร เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย และตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาพ : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล /ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี