เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทะเบียน ดำเนินการฉีดแอลกอฮอล์เช็ดถูทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ให้บริการ


#งานทะเบียนบางเขน การ์ดไม่ตก พร้อมให้บริการประชาชน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทะเบียน ดำเนินการฉีดแอลกอฮอล์เช็ดถูทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ให้บริการ ณ ศูนย์บริหารราชการ ฉับไว ใสสะอาด (BFC) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19 ) พร้อมให้บริการประชาชนเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวัน 
   โดยฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตเปิดให้บริการประชาชน ดังนี้
1. วันและเวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์) เวลา 08.00 - 16.00 น. เปิดให้บริการงานทะเบียน แก่ประชาชนในทุกประเภทงาน 
2. วันหยุดราชการ (วันเสาร์) เวลา 08.00 - 16.00 น. เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร และงานทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน 
3. วันหยุดราชการ (วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00 - 16.00 น. เปิดให้บริการเฉพาะการรับแจ้งตาย