School Zone Safety Zone


School Zone Safety Zone #หน้าโรงเรียนปลอดภัยหนูๆอุ่นใจกับพี่ๆเทศกิจ 
เจ้าหน้าที่เทศกิจ เขตบางเขน อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่เขตบางเขน ตามโครงการ School Zone Safety Zone และโครงการ School Care
#ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #กทม #bma