เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ออกสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ออกสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีภาษี 2564 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน