เจ้าหน้าที่เทศกิจเขตบางเขน รักษาความปลอดภัยนักเรียนโรงเรียนอมาตยกุล


#เทศกิจ_สำนักงานเขตบางเขน ว.4 ภารกิจรักษาความปลอดภัยเด็กนักเรียนศึกดูงานศูนย์อนุรักษ์ฯ(ทุ่งทองอุไรบางเขน)
เจ้าหน้าที่เทศกิจเขตบางเขน    
ว.4 ภารกิจรักษาความปลอดภัยนักเรียนโรงเรียนอมาตยกุล​ ศึกดูงานศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นบางเขน(ทุ่งทองอุไร)ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00น.