เจ้าหน้าที่เทศกิจเขตบางเขน ตั้งจุดจับ-ปรับฯ บริเวณหน้าวัดพระศรีฯ


#เทศกิจ_สำนักงานเขตบางเขน ว.4 ตั้งจุดจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ
เจ้าหน้าที่เทศกิจเขตบางเขน ว.4 ตั้งจุดจับ-ปรับฯ บริเวณหน้าวัดพระศรีฯ ถนนพหลโยธิน
#ไม่พบผู้กระทำผิดและฝ่าฝื่น