#มีนบุรี #แสนแสบแสนสวย #พัฒนาคลองต้นแบบ #ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง#พ่นสี #ทางเดินเลียบคลอง


#มีนบุรี #แสนแสบแสนสวย #พัฒนาคลองต้นแบบ #ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง#พ่นสี #ทางเดินเลียบคลอง

>>วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายให้นางกฤติมา นิ่มน้อย หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เข้าดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แนวคลองแสนแสบ โดยดำเนินการพ่นสีบริเวณแนวกันตก ทางเดินเลียบคลองแสนแสบ (ด้านนอก) เพื่อลบรอยตะไคร่น้ำ ที่เลอะเปรอะเปื้อน สร้างความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร

>> เพื่อดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมริมฝั่งคลองแสนแสบและคลองสาขา ระยะทาง 11.5 กม. ในพื้นที่เขตมีนบุรี ตามโครงการ "พัฒนาระบบน้ำเสียและระบบความปลอดภัยทางน้ำในคลองต้นแบบ คลองแสนแสบและคลองสาขา" พร้อมกัน 21 เขต ที่คลองไหลผ่านทั่ว กทม. นอกจากนี้ยังมีแผนดำเนินการ กำจัดวัชพืช ต้นไม้ที่ขึ้นบนกำแพงเขื่อน และตามทางเดินริมคลองให้สะอาดเรียบร้อย ซ่อมแซมราวกันตก ทาสีใหม่ ซ่อมแซมพื้นทางเดินริมเขื่อน ซ่อมแซมสะพานทางเดินข้ามคลอง ทำความสะอาดและทาสีใหม่ ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างตามทางเดิน และติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มเติมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย

ภาพ : ฝ่ายโยธา / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี