#มีนบุรี #แก้ไขจริงใจ #ห่วงใยชุมชน #อู่ซ่อมรถ #ซอยรามคำแหง174


#มีนบุรี #แก้ไขจริงใจ #ห่วงใยชุมชน #อู่ซ่อมรถ #ซอยรามคำแหง174

>> วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.15 น. นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนหมู่บ้านบัวขาว (ฝั่งนอก) ซอยรามคำแหง 174 เขตมีนบุรี กรณี ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นสีและสารเคมี ของอู่ซ่อมรถบริเวณซอยบัวขาว 50 โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี (น.ส.จตุพร โอฬาระวัต) หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและฝ่ายรายได้ ร่วมการตรวจสอบฯ

>> เบื้องต้น ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี ได้ตักเตือนผู้ประกอบการ พร้อมสั่งการให้แก้ไขจัดทำห้องพ่นสีที่ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะ ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นสีและสารเคมีรบกวนประชาชนข้างเคียงขณะประกอบการ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยขนย้ายปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้บริเวณหน้าร้านออกไป เพื่อความรวดเร็วในการปรับปรุงแก้ไขสถานที่ของเจ้าของกิจการ แก้ไขปัญหาร้องเรียนอย่างรวดเร็วที่สุด โดยจะให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบติดตามการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากพบการฝ่าฝืนจะได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ภาพ : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี