จตุจักรดูแลความสะอาด-เก็บเศษใบไม้หน้าตะแกรงระบายน้ำ....


จตุจักรดูแลความสะอาด-เก็บเศษใบไม้หน้าตะแกรงระบายน้ำ....

(16ตุลาคม2563) เวลา 15.00 น.
นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร มอบหมายให้ นางสาวภัทร์กร สินสุข หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ เก็บขยะหน้าช่องตะแกรง ฝาท่อระบายน้ำ ขณะฝนตก เพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำไหล บริเวณถนนสายหลักและถนนสายรองในพื้นที่เขต เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่