จตุจักรพัฒนาความสะอาดซอยรัชดาภิเษก 36...


จตุจักรพัฒนาความสะอาดซอยรัชดาภิเษก 36...

(16ตุลาคม2563) เวลา 09.00 น.
นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร มอบหมายให้ นางสาวภัทร์กร สินสุข หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่พัฒนาทำความสะอาด กำจัดวัชพืช บริเวณซอยรัชดาภิเษก 36  แยก 9-3-2 ถนนรัชดาภิเษก เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่