ปทุมวัรเข้าร่วมประชุม"AETES"


การประชุมคณะทำงานให้คำปรึกษาและสนับสนุนสำนักงานเขตปทุมวันในการรื้อถอนอาคารตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด (คดี AETAS) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)