เขตสวนหลวง วันนี้คุณภาพอากาศดี 


️วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 

สำนักงานเขตสวนหลวง รายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่เขตสวนหลวง ณ จุดตรวจวัดด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง เวลา 10.00 น. ดังนี้
(1) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) ตรวจวัดได้ 73 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มาตรฐานไม่เกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
(2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ตรวจวัดได้ 30 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
(3) คุณภาพอากาศ : คุณภาพดี

ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ www.bangkokairquality.com และ www.air4bangkok.com