เขตสวนหลวง สถานประกอบการปลอดยาเสพติด


วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. 

สำนักงานเขตสวนหลวง โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในพนักงานตามโครงการสถานประกอบการสีขาว ประจำปี 2563 ให้กับพนักงานในสถานประกอบการ ในพื้นที่เขตสวนหลวง