สวนหลวงเดินเท้าลงพื้นที่ พร้อมแก้ไขปัญหา


วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.
กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสวนหลวง ลงพื้นที่ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถนนพระรามเก้า (ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่คลองลาวถึงคลองกะจะ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และหน่วยบริการเร่งด่วน Best ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

ทั้งนี้ เขตฯ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันรักษาความสะอาดของพื้นที่สาธารณะไม่ตั้งวางสิ่งของหรือจอดรถบนทางเท้า เพื่อสภาพแวดล้อมที่สวยงาม และความสะดวกในการสัญจรของประชาชน 

#เขตสวนหลวง #ลงพื้นที่ #แก้ไขทันที #Suanluang
#NOW_ทำจริง_เห็นผลจริง #MakeItBetter #เพราะฟุตบาทคือหัวใจของการเดินทาง