สำนักงานเขตสวนหลวงแจ้งหยุดทำการ 19-20 พ.ย. 63


ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตสวนหลวง ปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการพิเศษ ตามมติครม. โดยให้บริการเฉพาะแจ้งตาย 08.00 - 16.00 น. ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายทะเบียน โทร. 02 321 8695

#สำนักงานเขตสวนหลวง #ฝ่ายทะเบียน #ปิดให้บริการ2วันค่ะ