จตุจักรพัฒนาความสะอาด เก็บกวาดใบไม้ริมทางพื้นที่ว่าง ซอยพหลโยธิน 32..


พัฒนาความสะอาด เก็บกวาดใบไม้ริมทางพื้นที่ว่าง ซอยพหลโยธิน 32..

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พัฒนาความสะอาด เก็บกวาดใบไม้ริมทางพื้นที่ว่าง ซอยพหลโยธิน 32 เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย