จตุจักร คัดแยกผักและเปลือกผลไม้ เพื่อทำปุ๋ยหมักไว้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่......


จตุจักร คัดแยกผักและเปลือกผลไม้ เพื่อทำปุ๋ยหมักไว้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่......

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2513 เวลา 15:00 น. 
นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร มอบหมายให้นางสาวภัทร์กร สินสุข หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการคัดแยกผักผลไม้เพื่อหมักทำปุ๋ยไว้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ บริเวณแหล่งเรียนรู้การนำขยะไปใช้ประโยชน์ แยกต่างระดับรัชวิภา