#มีนบุรี #เก็บขยะ #ทำความสะอาด #สะพานลอยคนข้าม @ถนนสีหบุรานุกิจ


 

#มีนบุรี #เก็บขยะ #ทำความสะอาด #สะพานลอยคนข้าม @ถนนสีหบุรานุกิจ

>> วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี มอบหมายให้นายเสรี สุชาฎา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ ดำเนินการทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ บนสะพานลอยคนข้ามบริเวณถนนสีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี

>>ทั้งนี้พี่ ๆ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะได้ให้ความสำคัญกับพื้นที่ในเขตมีนบุรีทั่วทั้งพื้นที่ โดยผลัดเปลี่ยนกันคอยดูแลพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อความสะอาด เรียบร้อย และความสวยงามของเขตมีนบุรีอยู่ตลอด

ภาพ :ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตมีนบุรี