สายไหม>>ห่วงใยเรื่องฝุ่นในแคมป์คนงาน


วันที 18 พ.ย.2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมร่วมกับฝ่ายโยธาประชาสัมพันธ์ เรื่อง ฝุ่น PM 2.5 ในแคมป์คนงานก่อสร้าง เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนงานดูแลสุขภาพ และป้องกันผลกระทบที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 ชึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการก่อสร้าง ในพื้นที่