สายไหม>>ระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.26 น. นายอมฤต  สุวรรณทิพย์ ผู้อำนวยการเขตสายไหม มอบหมายนายวิรัตน์  มาสุข รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ บ้านเลขที่ 1/39 ซอยสายไหม 27 สาเหตุเกิดจากติดเตาแก๊สอุ่นอาหารไว้นาน  มีเพียงเฉพาะกลุ่มควันเล็กน้อย ไม่มีพื้นที่เสียหาย