คุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 


#เขตบางเขนคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

สำนักงานเขตบางเขน โดย นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน มอบหมายฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายเทศกิจ และศูนย์บริการสาธารณสุข24บางเขน ลงพื้นที่ติดตามการกักตัวของผู้มีความเสี่ยงสูง ให้คำแนะนำในดูแลทำความสะอาดด้วยตนเอง และควรอย่างต่อเนื่อง # เพื่อเฝ้าระวังและลดการแพร่ระบาดป้องกันโรคโควิด-19  ปลอดภัย ปลอดโรค ห่างไกลโควิด-19