เร่งรัดผู้รับเหมางานก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว


#บางเขน #เร่งรัดผู้รับเหมางานก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว

>>นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วย นางสมฤดี ลันสุชีพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ และผู้แทน บริษัท ริเวอร์ เอ็นจิเนียริ่งฯ ผู้รับเหมาก่อสร้างเขื่อนริมคลองลาดพร้าว ลงพื้นที่ช่วงชุมชนร้อยกรอง และชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคดำเนินงาน พร้อมขอความร่วมมือผู้รับเหมา เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลอง